Honda Jazz
2499000 Ft
Honda Jazz 1.4 Dsi LS
1599000 Ft
Honda Civic 1.4 Elegance
2399000 Ft
Honda Civic
2699000 Ft
Honda Civic Sport
2799000 Ft