Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

(Hagyományos vásárlás és interneten keresztüli járművásárlás és házhozszállítás rendelés szolgáltatáshoz is)

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Vario Sales Kft-nek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A webáruház és az üzlet működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Szolgáltató Ügyfélszolgálata a Felhasználók rendelkezésére áll.

Jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés létrejött egyrészről a varioauto.hu oldal üzemeltetője,

Cégnév: Vario Sales Kft

Székhely: 9025 Györ,Bécsi út 14.

Adószám: 26603029-2-08

Cégjegyzék szám: 08-09-030580 bejegyző: Baranya Megyei Cégbíróság

ügyfélszolgálata: info@varioauto.hu

H-P 9-17 óra között

postacím: 9025 Györ,Bécsi út 14.


a továbbiakban Szolgáltató, valamint

jelen oldal szolgáltatásának igénybevevője / azaz Ön /, a továbbiakban Felhasználó között

az alábbi feltételekkel és tartalommal:

Szerződés tárgya, létrejötte

A megkötött adásvételi szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. A szerződés iktatásra kerül és 5 évig megőrizzük és elévüléséig hozzáférhető. A Szolgáltató magatartási kódexet nem alkalmaz. A Felhasználó saját tulajdonát képező vagy harmadik személy semmilyen nemu jogával nem terhelt, per teher és igénymentes jármű beszámításával, vagylagosan készpénz benyújtásával illetve hitel igénybevételével kívánja megvásárolni a "kosárba" helyezett járművet és ez/ek /szállításával bízza meg az Üzemeltetőt. A Szolgáltató honlapjára navigálással szolgáltatás igénybevételével és a Megrendelés Felhasználó a jelen szerződési Feltételek valamint az ahhoz kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezően elfogadja. Szolgáltatás nyújtására irányuló, illetve díjfizetési kötelezettség a Megrendelés E-mailen illetve telefonon történő visszaigazolásával jön létre. Hivatásos, - reklám, - és ipari és taxi megrendelésére, illetve egyéb professzionális járművek szállítására és fizetésére eltéro feltételek vonatkoznak, azzal, hogy ezek a kidolgozást végzo muhelyekkel kizárólag írásban kerülnek egyeztetésre.

Rendelési információk

A Felhasználó a jármű működését regisztráció, szoftver-letöltés és telepítés nélkül kipróbálhatja, az általunk rendelkezésre bocsátott minta-fotósorozattal. Ezt a főoldalon található demo fotósorozattal és állapotlap megtekintésével tudjuk biztosítani, regisztráció után ugyanezen adatokat megtalálja a választott járműről is. A megrendelés összeállításához regisztrálnia kell magát.A fotók manipulálásra nem kerülnek, szín, felszereltség, kisebb hibák fotózását külön e mailben szükséges megrendelni.

Megrendelések leadása, szerződés kötése

A Szolgáltatás megrendelését a Szolgáltató weboldalán a megfelelő gombra történő kattintással rendelheti meg a Felhasználó. A Felhasználónak lehetosége van megrendelt járművek darabszámának beállítására, illetve amennyiben rendelkezik kedvezményre jogosító kóddal, ennek felhasználására. A rendelési felületen feltüntetett árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák az esetlegesen rendelt szállítási díjat, amelynek mindenkori összege a Szolgáltató honlapján kerül feltüntetésre. A rendelési felületen kiválasztható a jármű átvételének módja. A Szolgáltató lehetőséget biztosít üzlethelyiségében történő, valamint házhoz szállítással történő átvételre. A Felhasználó szavatol a számlázási és szállítási adatok és más általa megadott adatok helyességéért.

Az online megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8 és 16 óra között történik. A Szolgáltató rendszere ezen időtartamon kívül is fogadja a megrendeléseket, ezen megrendelések feldolgozása a következő munkanapon kezdődik meg. A megrendelés befogadásáról a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben visszaigazolást ad.

Szolgáltatási és fizetési határidok

A Megrendelések / adásvételek teljesítése alapesetben 15 munkanapon belül, az összeállított jármű és iratai átadásával,adásvételi szerződés kötésével történik meg. A szállítás jellemzoen plusz egy-két munkanapot vehet igénybe a Szolgáltató által igénybe vett szállítási módtól, illetve a szállítást végző által teljesített határidőtől függően. Vásárlás esetén az adásvételi szerződésben meghatározott fizetési határidő, általában a szerződés megkötésétől számított 15 napon a vételárat meg kell fizetni. Amennyiben a szerződésben nincs vételár megfizetésére szabott határidő, vagy az bármilyen okból nem lett kitöltve / pl beszámítástól vagy hitelbírálattól függ,/ akkor az általános 15 napos fizetési határidő az irányadó. A vételár biztosítása a határidőre a vevő feladata, akár hitelre, akár készpénzben történik a vásárlás. Hitel ügyintézés esetén a vevő felelőssége a hitelképesség biztosítása, a szolgáltató nem tud a banki bírálat eredményéért felelősséget vállalni.Kiszállítás esetén a munkanapon 16 óráig beérkezett megrendelések a rá következő második-harmadik munkanapon kerülnek alapesetben szállításra hitelbírálattól illetve a vételár beérkezésétől számítva. A munkanapon 16 óra után és munkaszüneti napon beérkező megrendelések a rá következő harmadik munkanapon kerülnek szállításra, a fizetési és egyéb konstrukciók egyeztetése szerint. A Szolgáltató üzlethelyiségében történő átvétel esetében a munkanapon 16 óráig beérkezett megrendelések alapesetben a rá következő második munkanapon 14 órától vehetők át, csak időpont egyeztetése után. A munkanapon 16 óra után és munkaszüneti napon beérkező megrendelések alapesetben a rá következő harmadik munkanapon 14 órától vehetők át idopont egyeztetése után. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy különleges esetekben az itt meghatározottnál hosszabb szolgáltatási határidővel kerüljenek a Megrendelések kiszolgálásra. A meghosszabbodott kiszolgálási határidőről a Szolgáltató e-mailben vagy telefonon értesíti a Felhasználót. Amennyiben a jármű 30 munkanapon belül sem kerül szállításra, Megrendelő elállhat a megrendeléstől. Ezt az elektronikus ügyfélszolgálatnak címzett e mail formájában kell megtenni.

Harmadik fél igénybevétele

A Felhasználó a vételár megfizetéséhez hitelt illetve pénzügyi lízinget igényelhet a Szolgáltató közvetítésével különböző hitelintézeteknél, különböző feltételekkel. A pénzintézetek a Felhasználó hitelképességi vizsgálatának eredményétől függően hagyhatják jóvá a hitelösszeget, ezért a Szolgáltató semmilyen nemű felelőséget nem vállal. Az adásvételi szerződést a hitel felvételének lehetosége vagy elutasítása nem befolyásolja, a vételár fizetésének nem feltétele, a Felhasználó köteles a forrásról gondoskodni. A biztosítás kötése történhet a helyszínen illetve a más alvállalkozók igénybevételével, akik a szolgáltatást nem kötelesek biztosítani a Felhasználó részére a jármű átvételekor a Felhasználónak kell a kötelező és a hitelező által előírt biztosítások megkötésérol és azok érvényességéről. A hiányzó illetve későbbiekben bármilyen okból törölt, megszűnt vagy érvénytelen biztosítások miatt a Szolgáltató nem vállal felelosséget. A Szolgáltató előzetes egyeztetés nélkül is jogosult alvállalkozót igénybe venni a megrendelés teljesítés érdekében. A Felek maguk helyett képviselőt / meghatalmazottat alkalmazhatnak, errol a másik felet értesíteni kell. A meghatalmazás csak írásban két tanú jelenlétében kötve fogadható el előzetes engedéllyel. A felek a meghatalmazott eljárását és jognyilatkozatát magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A szolgáltatás visszautasítása

Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelések (ideértve különösen a már visszaigazolt Megrendelések) visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor. A szolgáltatás visszautasítása esetén a Szolgáltató jogosult díjat felszámítani a felmerült tevékenységekkel kapcsolatban. A megrendelés, adásvételi szerződés lemondására a vételár 10 % kötbér megfizetése ellenében kerülhet sor, amennyiben a Szolgáltató még nem teljesített. A megkezdett teljesítés esetén a felek az adásvételi szerződés szerint járnak el.

Árak

A Szolgáltatás a Szolgáltató weboldalán megadott és a szerződéskötés napján érvényes díjszabás szerint történik. Az Ár a vásárlási összegből, a szállítási költségekről, és egyéb összetevőkből pl. eredetvizsga, átírási költség, hatósági vizsga áll. Az ár minden esetben alapár, amely nem tartalmazza valamennyi adó és járulékos terhet.A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást,így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Felhasználót azonnali hatályú elállási jog illeti meg,amennyiben nem ért egyet az díjszámítással. Valamennyi Árat forintban (Ft) kell érteni. Amennyiben a Felhasználó az elkészült terméket a Szolgáltató üzlethelyiségében személyesen veszi át, úgy szállítási költség nem terheli a Felhasználót.

Elállási Jog

A megrendeléstől a Ptk. 395.§. (1) bek. szerinti elállás joga illeti meg 8 napon belül, de a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően és személyes igényei szerint készült termékeket pl átírás, vonóhorog, egyéb javítások, szállítás stb. okozta költségeket a Felhasználónak meg kell térítenie az adásvételi szerződés szerint. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet részletezett elállási jog a Szolgáltató internetes áruházban elérhető termékek esetében illeti meg a vásárlót. Az elállási jog gyakorlása: Az elállást indoklás nélkül közölheti a termék átadásával levélben illetve e mail útján a Szolgáltatónak címezve. A járművet az elállással egy idoben vissza kell szolgáltatnia a Felhasználó költségére a Szolgáltató részére, aki ezt átvételi jegyzőkönyvvel elismeri. A jármű vételárát 30 napon belül téríti vissza. Személyes vásárlás esetén a fenti jogszabály nem vonatkozik a vevore.

Jótállás

A vevőnek kizárólag írásban vállal önkéntesen jótállást a szolgáltató, minden esetben egyedi megállapodás alapján.A jótállás feltételeiről írásos tájékoztatást ad, az abban foglaltakat a a megrendelő mint vevő tudomásul veszi.

Visszavásárlási garancia

Amennyiben a km óra korábban manipulálásra került és a megrendelő / vevő ezt igazolni tudja független forrásból, akkor az eladó szolgáltató visszavásárolja a gépkocsit eredeti vételáron vagy beszámítja eredeti áron másik gépkocsi vásárlásának vételárába.A visszavásárlási garancia 1 évig érvényes a vásárlástól számítva.

Beszámítási cseregarancia

A szolgáltató 3 hónapig eredeti vételáron beszámítja / cseréli a gépkocsit hasonló vagy magasabb árú gépkocsiba ,amennyiben a vevő nincs megelégedve a kapott járművel. A jelen garancia nem érinti a vevő szavatossági igény érvényesítését.

Személyes átvétel a Szolgáltató üzlethelyiségében

A Szolgáltató üzlethelyiségében történő átvételre az üzlet mindenkori nyitvatartási idejében, a szolgáltatási határidő leteltét követően van lehetőség.

Szállítás

A Megrendelés szállítása a weboldalon rögzített feltételek szerint történik, amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató eltéroen nem állapodott meg. A Szolgáltató részteljesítésre jogosult. A Szolgáltató szállítási késedelme nem jogosítja kártérítésre a Felhasználót, kivéve a Szolgáltató súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának esetét. Helyben történo átvételben való megállapodás esetén a Felhasználó a járművet annak elokészítését követoen az általa megjelölt értékesítési helyen veszi át. A Szolgáltató megorzésre ? az átvételre való figyelmeztetést követoen ? csak három (3) napig köteles. Az áru futárszolgálattal történo elküldésében való megállapodás esetében a megrendelt Árura vonatkozó kárveszély az elküldéssel száll át a Felhasználóra. Az elküldés idopontja a megrendelt Árunak a szállításhoz meghatározott szállítóvállalkozás vagy szállítóeszköz részére való átadása. Ez irányadó az Áru megsérülésére és esetleges csomagolására is. Amennyiben a Felhasználó nem igényel különleges szállítást, és nem kötelezi magát az ezzel járó többletköltségek viselésére, a Szolgáltató határozza meg a szállítás útvonalát és módját.

Fizetési feltételek

A jármű szállítására vonatkozó megbízásokat a megrendelés visszaigazolásának telefonon történő egyeztetésekor az ügyintézővel meghatározott összeggel biztosítani kell. Ezen összeg foglalónak minősül és a vételár összegébe beszámítandó. / Általánosan a vételár 10 %-a. / A Felhasználó vagy egy általa meghatalmazott személy általi meghatalmazás felmutatása ellenében jogosult a járművet a vételár és egyéb költségek megfizetése után átvenni, illetőleg futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítotol vagy futártól történo átvételekor kell megfizetnie illetve elore utalással rendeznie az alábbi bankszámlára: Vario Sales Kft A Szolgáltató üzlethelyiségében történo átvétel esetén a díjak az üzlethelyiségben fizetendők. A Szolgáltató minden esetben jogosult a Szolgáltatás nyújtását a díjak előzetes megfizetéséhez, a díjak Szolgáltatóhoz történő beérkezéséhez kötni.

Speciális eset

Vario Sales Kft által vásárolandó / beszámított / jármű/ vek meghaladhatják a Felhasználó által vásárolandó gépkocsi értékét és vételárát, ez esetben a felek az elszámolást és a tulajdonjog bejegyzését követoen 15 napon belül utalással rendezik a többlet vételárat. A készpénzes felvásárlás eljárása is hasonló, a Szolgáltató által vásárolt jármű vételárrendezése ugyanezen szabály szerint történik az eladó bankszámlájára. A megvásárolt járművet az adásvételi szerződésben meghatározott idon belül, ha a fizetési határido nincs kitöltve vagy túl rövid /pl elírás miatt /az általános fizetési határido 15 nap.

Kötbér/ Bánatpénz

Amennyiben a járművet a szerződés ellenére nem vásárolja meg saját érdekkörében felmerült okból, úgy a vételár 10 % az eladó jogosult kötbérként követelni. Az összeg megfizetése a szerződéstol való elállással egyidoben esedékes.

Házhoz szállítás díjszabása

Házhoz szállítás díjszabása A házhoz szállítás mindenkori díjszabása a Szolgáltató weboldalán tekintheto meg. A díjszabásban feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák. Ez a szolgáltatás jelenleg díjmentes az egyszeri, munkaidoben,elore egyeztetett idoben történo szállításkor.

Felhívás a küldemény átvételével kapcsolatosan

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Megrendelés leadásakor megjelölt helyen és idoben gondoskodik a küldemény átvételérol és a fizetendo díjak kiegyenlítésérol. Át nem vett, visszaküldött küldemény esetén a szállítások és a kiegészíto szolgáltatások pl: átírás, hitelminosítési díjak stb díját Szolgáltató jogosult a Felhasználóra terhelni. A Szolgáltató jogosult a küldemény ismételt elküldését megtagadni a küldemény ellenértékének elore történo átutalásának hiánytalan beérkeztéig.

Tulajdonjog fenntartás

A megrendelés szerinti valamennyi Áru hiánytalan megfizetéséig a Szolgáltató a jármű és egyéb házhoz szállított termékek tulajdonjogát fenntartja. A felek rögzítik, hogy a járművek fogalomból ideiglenesen ki vannak vonva, ennek ellenére az adásvételi szerződést meg kívánják kötni és a jármű forgalomba-helyezésérol és átíratásáról gondoskodnak.

Tulajdonjog fenntartás

Ügyfél a járművet és iratanyagát köteles szerződés szerint átvenni és a szolgáltatás díját megfizetni. A járművek szabadon tároltak,az ebbol adódó kárveszélyt a Felhasználó azon idoponttól viseli, amikortól a jármű átvétele esedékes.A felek megállapodnak,hogy az esetlegesen bekövetkezett kár esetén a Szolgáltató kizárólag a jármű helyreállításáról vagy hasonló paraméterekkel rendelkezo csere járműrol gondoskodik választása és költséghatékonyság szerint, ezt meghaladóan követeléseket nem köteles téríteni.

Tulajdonjog fenntartás

Egy jármű akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a Szolgáltató weboldalán az állapotlapon és fotókon feltüntetett paramétereknek és az általában hasonló vételárú,évjáratú és tulajdonságokkal rendelkező járműtől elvárható tulajdonságoknak. A felek az éven túli igényérvényesítést a járművek használt állapota miatt 1 évre csökkentik. Az eladó a termékekre jótállást biztosít, amelyet az átadott jótállási nyilatkozattal érvényesíthet az abban foglaltak szerint kizárólagosan a vevő. A jótállás nem befolyásolja a Felhasználó szavatossági jogait. Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Felhasználó a jármű szembetuno, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles kifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős. A látható és ismert vagy ismerheto, állapotlapon feltüntetett hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Felhasználó árleszállítást,cserét igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a jármű vételára a Felhasználónak visszafizetésre kerül, és a Szolgáltató az Árunak a Felhasználó részére az általa megjelölt értékesítési helyen, vagy postán történő teljes körű visszaszolgáltatására köteles. Az Áru meghatározott tulajdonságaira pl gyári hiba, típusra jellemző sajátosságra vonatkozó kötelezettségvállalás kizárt, kivéve, ha a kötelezettségvállalás kifejezett és írásbeli. Amennyiben a jelen Általános szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak. A feltöltött digitális fotókon korrekció nem történik. A berendezések rendszeresen kalibrálva vannak, a levilágítás színmenedzsmenttel történik, a nyomatok minosége folyamatosan azonos A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet a fényképezogép kijelzojén, a számítógép monitorján, a tv-képenyon, a telefon-kijelzon tapasztalttól. A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet az otthoni nyomtatón, és egyéb más úton készült papírképekétol, legfoképp a képkorrekciós eljárással készült papírképektol. A fenti indokokra való tekintettel képminoséggel illetve a járművel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el.

Felelősség

Az adatoknak a Felhasználó, vagy más tulajdonában álló adathordozón, valamint az elektronikus adattovábbítási csatornákon és hálózatokon bekövetkezett károsodásáért, vagy elvesztésért való felelosség kizárt. Helytelenül kitöltött megrendelésből a Felhasználót ért kárért Szolgáltató felelősségét nem vállalunk. Szolgáltató a részére esetlegesen átadott jármű, küldött adatok, egyéb anyagok elvesztése, megrongálása, vagy késedelmes átadása esetében a Szolgáltató az adott jármű helyreállításának pl :jégeso utáni horpadások javítás anyagköltségének megtérítését, illetoleg a megfizetését vállalja, amennyiben a fenti hiba valamelyike bizonyíthatóan a szolgáltató hibájából következett be.

Adatvédelem, Adatbiztonság

A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítésre kerüljön. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához. Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelmérol szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik. A Szolgáltató valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Felhasználót megilleti hozzájárulásának a jövore nézve való visszavonásának joga. A Szolgáltató kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levo megrendelés, vagy a Megrendeléssel kapcsolatos elévülési ido még nem telt el, vagy hatósági vagy más eljárás van folyamatban a Megrendeléssel kapcsolatban. Az ügyfél által továbbított adatokat a Megrendelést teljesítését megelozoen nem köteles ellenorizni illetve a teljesítést követoen a Szolgáltató nem köteles megorizni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződési feltételekkel együtt alkalmazandó a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata, mely az adatkezelés, az adatvédelem, és az adatbiztonság tárgyában a részletes szabályokat tartalmazza. Felhasználó az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezonek ismeri el.

Megadott adatok módosítása

A megadott adatok bejelentkezés után a bármikor módosíthatók. Az adatok átírása után meg kell nyomni az arra fenntartott gombot és a változtatások mentésre kerülnek. Amennyiben ez nem sikerülne, az címre küldött elektronikus levéllel korrigálhatóak az adatok.

Szerzői jogok, büntetőjog

A továbbított adatok tartalmáért a Felhasználó felelos. Szolgáltató nem köteles a Felhasználó által szolgáltatott adatok vizsgálatára különösen jogszeruségi, illetve harmadik személyek jogainak sérelmére vonatkozó szempontú vizsgálatára. Amennyiben a Szolgáltató ezen körülményeket vizsgálja, úgy az ezzel kapcsolatban meghozott döntéséért Szolgáltató nem felelos, a Felhasználót nem mentesíti a harmadik személlyel vagy a Szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségei alól. Felhasználó szavatolja, hogy a megrendelésnek a rendeltetésszeru teljesítésével harmadik személy joga nem sérül. Ezen jogok esetleges megsértésének valamennyi következményéért a Felhasználó felelos. A Felhasználó a megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a bünteto törvényekbe.Amennyiben a Szolgáltató e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, haladéktalanul feljelentést tehet az illetékes bunüldözo szervnél. A Felhasználó köteles az általa szolgáltatott adatokkal jogellenességébol, harmadik fél általi jogellenessé minosítésébol, jogszeruségének vitatásából eredoen a Szolgáltatónál felmerülo valamennyi költség haladéktalan megtérítésére. A kártérítési kötelezettség kiterjed különösen az elmaradt haszonra (különösen esetleges lefoglalásból eredoen eszközök használaton kívülisége, egyéb költségek, kiesett munkaido).

Szellemi tulajdon

A weboldal tartalmát és kialakítását a szerzoi jog védi, védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A weboldal néhány területe ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyek szerzoi jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen általános szerződési feltételek ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzoi jog más módon történo megsértése, bármilyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonos elozetes írásos engedélye nélkül tilos.

Kikötött Bíróság és Alkalmazandó Jog

Jogszabály kötelezo rendelkezése hiányában a Magyar Köztársaság joghatósága alá tartozik a felmerült jogviták rendezése. A felek a viták igazságszolgáltatási úton történo rendezésére a Győri Bíróságot jelölik ki. Amennyiben nem a Jogszabály kötelezo rendelkezése hiányában a szerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai alkalmazandók.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen Általános szerződési Feltételek valamely rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok mindkét Félre nézve hatályban maradnak. Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a felek mindkét fél érdekeinek figyelembevétele mellett igyekeznek olyan új megállapodást kötni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll.      Vissza a lap tetejére >>